எங்கள் பற்றி

ஜியாமின் லான்சூ டெக்ஸிகோ, டி. (Solar-LIT என அழைக்கப்படுகிறது) R&D, உற்பத்தி, புதிய சக்தி தொழில்நுட்ப துறையில் விற்பனையும் சேவையும். கம்பெனி இணைப்பற்றிய ஞானமான செயல் மற்றும் பராமரிப்பு ரோபாட்கள், மென்பொருட், சேவை மற்றும் மொத்த தீர்வுகளுக்கான பின்னர் இயங்கும் மற்றும் ஃபோட்டோவால்டிக் மின்னல் பராமரிப்புகளுக்கான புதிய ஆற்றல் ஃபோட்டோவால்டிக் உருவாக்கல் நிறுவனங்கள். இந்தக் கம்பென்று ஃபோட்டோவால்ய்க் சக்தி நிலையங்களின் முழுமையான செயல்பாடுகளை முன்னேற்றுவிப்பது "அந்த மருத்துவ தலைமை, தரம் வெற்றி, புறமத வளர்ச்சி, வாடிக்கையாளர்கள், வேலையாட்கள், மற்றும் சமுதாயத்துக்கு அதிக மதிப்பு உருவாக்க முயற்சி செய்யுங்கள்! ஜியாமின் லான்சூ டெக்ஸிகோ, டி. .. ஐக்கிய மாகாணங்கள் டி. வடிவமைப்புலிருந்து உற்பத்தியாக, இது APQP, DFMEA, PFMEA,

இன்னும் பார்ப்பு

தயாரிப்புகள்

இன்னும் பார்ப்பு

செய்திகள்

முயற்சியற்ற சுத்தம் எளிதாக்கப்பட்டது: தானாகவே சுத்தம் செய்யும் ரபட்டை சந்திங்கள்

பொருளடக்கங்கள்: ராபாட்கள் 2. ரபாய் சுத்தம் செய்வதன் முக்கிய அம்சங்களும் நன்மைகளும் பாரம்பரிய சுத்தம் செய்த முறைகள் 7. முடிவு 1 அறிமுகம்


சுத்தம் செய்வதற்கான எதிர்காலத்தைக் கண்டுபிடியுங்கள்

நுட்பம் வளர்ச்சியடைந்தபோது, சுத்திகரிப்பு தொழில்நுட்பம் நம் வாழ்க்கையை எளிதாகவும் அதிக சரிசெய்யவும் செய்யவும் நோக்குநிலையாகவும் நம்முடைய வாழ்க்கையைச் சுத்தம் செய்யும் முக்கிய புகல்களைக் கண்டிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட ஒன்று, சுத்தமாக்கும் ரோபோட்டாகும். இந்தக் கட்டுரையில், இந்த ரோபோட்களின் கவர்ச்சியூட்டும் உலகத்தை நாம் ஆராய்ந்து, சுத்தம் செய்யும் எதிர்காலத்தை எப்படி உருவாக்கின்றன என்பதை ஆராய்வோம். தானியங்கும் சுத்தம் செய்வது


சுத்தம் செய்வது

பொருளடக்கங்கள்: சுத்தத்தின் எதிர்காலத்தை ஒத்துக்கொள்வது தானியங்கும் ரோபர்களுடன் சுத்தம் பதிவுகளை சேமித்தல் தானியக்க சுத்தம் 3.


கூரை PV சுத்தம் செய்வதன் முக்கியம்

அறிமுகம் அநேக வீடு வீடுகள் இந்த சூரிய பாகங்களுக்காக ஒழுங்காக சுத்தம் செய்வதும், பராமரிப்பதும் முக்கியம் என்பதை அறியவில்லை. (நபியே!) வீட்டில் சுத்தம் செய்த தனிநபர்களுக்கு உதவிய உட்பார்வைகளை அளிப்போம். கூடுதலான தொழில். 1. அதிகரித்தல்


வழக்கமான கூரை PV சுத்தம் செய்வதன் முக்கியத்துவத்தைக் கண்டுபிடித்துப் பாருங்கள்

அறிமுகம் எவ்வாறு சூரிய பகுதிகள் செயல்படுகின்றன? 4. திறமை அதிகரித்தல் நீளமான வாழ்நாள்: சூரிய பாகங்களைப் பாதுகாத்தல் 6 DIY vs.


கூரை PV சுத்தம்: உங்கள் சூரிய பாட்டைகளைக் காத்துக்கொள்வதற்கான வழிநடத்துதல்

கூப்பர் PV சுத்தம்: உங்கள் சூரிய பாட்டைகள் அறிமுகம் சுத்தமான, நல்ல செயல்படும் சூரிய பகுதியை காத்துக்கொள்வது அவசியம். இந்தக் கட்டுரையில், கூரையின் PV சுத்தம் செய்வதன் முக்கியத்துவத்தை நாம் ஆராய்ந்து, உங்கள் சூரிய பாட்டைகளை வைத்துக்கொள்வதற்கான சிறந்த பழக்கங்களின் மதிப்புள்ள உட்பார்வைகளை அளிப்போம். தங்களுடைய மிகச் சிறந்த விஷயம். 1 கூரை ஏன்?


சுத்தமான சூழ்நிலைக்கு கூரை PV சுத்தம் செய்யும் நன்மைகள்

சூரியன் சக்தியைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக அநேக ஆட்களும் வியாபாரங்களும் அநேகர் கூரையிலுள்ள சூரிய பாகங்களுக்காக திரும்பி வருகின்றனர். இந்தப் பகுதிகள் ஒழுங்காக பராமரிக்கப்படுகின்றன. இந்தக் கட்டுரையில், கூரையின் PV சுத்தம் செய்வதன் முக்கியத்துவத்தையும், சுத்தமான சுற்றுச்சூழல் எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதையும் நாம் ஆராய்வோம்.


சூரிய வெளியீட்டு அதிகரித்தல்

உள்ளடக்கங்கள் 2. PV சுத்தம் 4. DIY vs. சூரிய பட்டைகளை சுத்தப்படுத்தும்போது சிந்திக்க வேண்டிய காரணங்கள் சமீப ஆண்டுகள், சூரிய வல்லுநர் மறுபடியும் புதுப்பிக்கப்படக்கூடிய சக்தி மூலமாக வெளியேறியுள்ளது


இன்னும் பார்ப்பு